Lämna ny anmälan här | Interaktiv Säkerhet

 1. 1 Anonymitet
 2. 2 Oegentlighet
 3. 3 Om uppgiftslämnaren
 4. 4 Förhandsgranska
 5. 5 Skickat

Din anmälan kan ske helt anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter.

Viktigt: Notera att bifogade filer ej anonymiseras, t.ex. dokument med mailkonversationer, bilder med metadata, scannade kontrakt/avtal, chatloggar, o.dyl.

Oegentlighet

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Vem / vilka har begått den misstänkta oegentligheten som du vill anmäla?
Misstankarna ska röra personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner, exempelvis VD, personer i ledningsgrupp eller andra chefer eller personer med nyckelpositioner som är ansvariga för t ex stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Enhetschefer faller vanligtvis inte inom kategorin som omfattas av funktionen.

2/9

När skedde händelsen/överträdelsen som du vill anmäla?

3/9

Beskriv närmare den händelse/överträdelse som din anmälan avser: Vad är det som gör att du misstänker att en oegentlighet har skett? Beskriv så noggrant som möjligt vad du har observerat och hur händelsen gick till. Var så konkret och detaljerad som möjligt och ange fakta som kan vara relevanta för att kunna värdera och utreda tipset. Skilj i din beskrivning på vad du vet och vad du tror.

4/9

Har du tidigare anmält den misstänkta oegentligheten? Beskriv i så fall på vilket sätt du har gjort anmälan och hur du upplevde att din anmälan togs emot:

5/9

Vilka utredningsåtgärder anser du kan göras för att avslöja och dokumentera den händelse/överträdelse som din anmälan avser?

6/9

Har du andra relevanta kommentarer till den händelse/överträdelse som din anmälan avser?

7/9

Vilka åtgärder anser du kan genomföras för att motverka eller förebygga fler händelser/överträdelser, liknande dem som du har beskrivit i din anmälan?

8/9

Har du tillgång till någon form av dokumentation, vänligen beskriv den här.

9/9

Övrig information

Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Huge Bostäder. Lämnar du kontaktuppgifter ger det oss en möjlighet att kommunicera med dig direkt. Detta som ett komplement till den anonyma kommunikation som kan ske med hjälp av den verifieringskod som du erhåller i slutet av anmälan.

 • Vill du ange ditt namn?

 • Vill du ange din e-postadress?

 • Vill du ange ditt telefonnummer?

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Vem/Vilka

2/9

När

3/9

Beskrivning

4/9

Tidigare anmälan

5/9

Utredningsåtgärd

6/9

Övriga relevanta kommentarer

7/9

Andra åtgärder

8/9

Dokumentation

9/9

Övrig information

10/10

Uppladdade filer

Följande information kommer inte att förmedlas utan är endast för att vi skall kunna återkoppla till er vid eventuella frågor.

 • Uppgiftslämnare namn
 • Uppgiftslämnare e-post
 • Uppgiftslämnare telefon