Varför har Huge Bostäder infört en visselblåsarfunktion?

Syftet med Huge Bostäders visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald eller en chef i ledande ställning. Alternativt att en nyckelperson inom Huge Bostäder har begått något allvarligt fel och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse som berör Huge Bostäder.

Vad kan man anmäla?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt.

Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna regler och riktlinjer som ligger inom oegentlighetsområdet ska också anmälas. En visselblåsarfunktion omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Huge Bostäders ordinarie rapporteringsvägar.

Vad kan man inte anmäla?

Visselblåsarfunktionen omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan man anmäla?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Huge Bostäder. Exempelvis vd, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. När det gäller enhetschefer generellt ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Alla anmälningar bedöms inledningsvis av PWC. Därefter kan en utredning inledas antingen internt eller externt beroende på ärendets art.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få uppföljning i ditt ärende.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Följ upp ditt ärende” på startsidan. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan.

Hur lämnar jag min anmälan?

Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret.