Välkommen till Huge Bostäders visselblåsarfunktion

Denna visselblåsarfunktion drivs av PwC tillsammans med PwC:s underleverantör Interaktiv säkerhet.

PwC och Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänkta oegentligheter på Huge Bostäder.

Huge Bostäder uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänkta händelser in till visselblåsarfunktionen hos PwC och Interaktiv Säkerhet.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.


Anmälan bör innehålla följande information:

  • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
  • Var dessa har ägt rum.
  • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
  • Vem eller vilka som är inblandande.
  • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
  • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

Vad kan anmälas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, sexuella trakasserier eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt.

Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna regler och riktlinjer som ligger inom oegentlighetsområdet ska också anmälas.

En visselblåsarfunktion omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Huge Bostäders ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Huge Bostäder. Exempelvis vd, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner såsom kontraktsförmedlare.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Huge Bostäder.

När en ny anmälan kommer in så genomförs det en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Det ärendet rapporteras sedan vidare till Huge Bostäder som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.